Bộ công cụ EOD

  • Bộ công cụ không từ tính EOD 36 mảnh

    Bộ công cụ không từ tính EOD 36 mảnh

    Bộ công cụ phi từ tính chủ yếu sử dụng đồng berili làm vật liệu chính, thuộc sản phẩm cấp IIC quốc gia.Nó hoạt động với nồng độ 21% hydro và không gây nổ khí.Vì từ tính của vật liệu đồng beri bằng 0 nên công cụ bằng đồng berili còn được gọi là công cụ không nhiễm từ, có thể đặt trong từ trường.Hoạt động an toàn với môi trường.Khi nhân viên chất nổ vứt bỏ các đồ vật, các công cụ có thể ngăn chặn tia lửa tạo ra ...