máy làm nhiễu tần số

  • Máy gây nhiễu tần số di động

    Máy gây nhiễu tần số di động

    1. Tổng quan Công cụ này chủ yếu được sử dụng cho nhân viên EOD để chuyển giao hoặc xử lý chất nổ đáng ngờ;cắt đứt liên lạc không dây giữa các nhân viên nguy hiểm;công tác an ninh cho các hoạt động nhân sự quan trọng;công việc bí mật cho những nơi họp quan trọng, vv ※ Công suất phát cao Bộ gây nhiễu tín hiệu không dây: công suất phát trung bình 200W-250W, công suất tiêu thụ> 800W.※ Bao phủ liền mạch tất cả các dải tần Bao phủ liền mạch bất kỳ tài nguyên tần số nào trong dải tần 20MHz-2700MHz, ...