Radar giám sát an ninh

 • XW/SR216 Security Surveillance Radar

  Radar giám sát an ninh XW / SR216

  1. Chức năng và sử dụng sản phẩm Radar giám sát an ninh XW / SR216 chủ yếu bao gồm một mảng radar và một hộp điều khiển phân phối điện. Nó được sử dụng để phát hiện, cảnh báo và chỉ thị mục tiêu cho người đi bộ, xe cộ hoặc tàu bè trong các khu vực quan trọng như biên giới, sân bay và căn cứ quân sự. Nó có thể cung cấp chính xác thông tin Theo dõi mục tiêu như mang, khoảng cách và tốc độ. 2. Thông số kỹ thuật chính Mục Thông số hiệu suất Hệ thống làm việc Hệ thống mảng pha (quét theo pha phương vị) Oper ...
 • XW/SR215 Security Surveillance Radar

  Radar giám sát an ninh XW / SR215

  1. Chức năng và sử dụng sản phẩm Radar XW / SR215 chủ yếu bao gồm 1 mảng radar và 1 hộp điều khiển phân phối điện. Nó được sử dụng để phát hiện, cảnh báo và chỉ thị mục tiêu cho người đi bộ, xe cộ hoặc tàu bè trong các khu vực quan trọng như biên giới, sân bay và căn cứ quân sự. Nó có thể cung cấp chính xác thông tin Theo dõi như vị trí, khoảng cách và tốc độ của mục tiêu. 2. Thông số kỹ thuật chính MỤC Thông số hiệu suất Hệ thống làm việc Hệ thống mảng pha (quét theo pha phương vị) Chế độ vận hành Pu ...
 • XW/RB101 Security Surveillance Radar

  Radar giám sát an ninh XW / RB101

  1. Chức năng sản phẩm và sử dụng Radar giám sát an ninh XW / RB101 chủ yếu bao gồm một mảng radar và một bộ chuyển đổi nguồn. Nó được sử dụng để phát hiện, cảnh báo và chỉ thị mục tiêu của người đi bộ và phương tiện giao thông trong các khu vực quan trọng như biên giới, sân bay và căn cứ quân sự. Nó có thể cung cấp chính xác vị trí, khoảng cách và thông tin theo dõi của mục tiêu như tốc độ. 2. Thông số kỹ thuật chính MỤC Thông số hiệu suất Hệ thống làm việc Hệ thống mảng pha (quét theo pha phương vị) Chế độ vận hành Xung ...