Lá chắn cảnh sát với báo động

  • Lá chắn cảnh sát với báo động

    Lá chắn cảnh sát với báo động

    Tấm chắn chống chói được tích hợp với phân tán quang học, có chức năng chống chói và phân tán âm tương ứng, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một khẩu lệnh và hướng dẫn tuyên truyền.Bật công tắc nguồn điện, đồng hồ hiển thị điện áp thường hiển thị điện áp (hiển thị 10 ~ 12V), sau đó bạn có thể thực hiện các hoạt động phân tán ánh sáng mạnh, phân tán sóng âm và hoạt động hét tương ứng.Hai chức năng phân tán có thể hoạt động riêng biệt hoặc đồng thời.Nhìn thấy ...